صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۸۰ درصد از اعتبارات مديريت جهاد كشاورزي بمپور صرف توسعه سيستم هاي نوين آبياري شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان بمپور از اجراي ۸۳۰ هكتار انواع سيستم هاي نوين آبياري در اراضي شهرستان بمپور در سال گذشته خبر دادوگفت :اين طرح ها در راستاي افزايش توليد و ارتقاي بهره وري آب كشاورزي با صرف اعتباري بالغ بر يكصد ميليارد ريال اجرا و براي ۶۰ خانوار از كشاورزان شغل مستقيم ايجاد گرديده است محمد اكرم هودياني افزود :با اجراي اين پروژه ها سطح اجراي سيستمهاي نوين آبياري در اراضي كشاورزي شهرستان بمپور به ۳۲۰۰هكتار رسيده است. گفتني شهرستان بمپور داراي. ۱۰هزار هكتار اراضي زراعي و باغي است

تعداد بازديد اين صفحه: 611
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.