صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
نشست كارگروه مشترك موسسات تحقيقاتي وزارت جهادكشاورزي در زاهدان.
باهدف توسعه محصولات باغي دراستان سيستان وبلوچستان وبررسي راهكارها ، سومين نشست كارگروه مشترك موسسات تحقيقاتي ومعاونت باغباني وزارت جهادكشاورزي درمحل سازمان جهادكشاورزي استان باحضورئيس ،معاونين ومديران سازمان برگزاركرديد. رئيس سازمان جهادكشاورزي استان گفت: بمنظوربررسي راههاي توسعه محصولات باغي بااولويت خرما،پسته،انگور،ميوه هاي گرمسيري،گياهان دارويي وگلخانه ها سومين نشست كارگروه پس ازيك هفته بازديد محققين وزارت جهادكشاورزي ازمناطق مستعدكشاورزي سطح استان برگزارشد. رضانجفي بااشاره به برنامه هاي توسعه اي وتامين منابع مالي مطلوب ،ارائه برنامه اي مدون وجامع براي استفاده بهينه ازمنابع اب وخاك، افزايش بهره وري درواحدسطح ودستيابي به عملكردمطلوب واقتصادي دراين حوزه هاراخواستارشد گفتني است دراين نشست كارشناسان تحقيقات ومعاونت امورباغباني وزارت جهادكشاورزي نتايج برسي هاي بعمل امده ازسطح استان سيستان وبلوچستان وراهكارهاي پيشنهادي را مطرح كردند.

تعداد بازديد اين صفحه: 237
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.