صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
خسارت حدود ۹۰ميلياردي بارندگي دو روز اخير به بخش كشاورزي شهرستان نيكشهر
مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر گفت :بارندگي هاي سيل آسا دو روز اخير بر اساس برآورده هاي اوليه بيش از ۸۰ميلياردو ۹۵۰ميليون ريال به منابع آبي ومحصولات باغي سطح شهرستان خسارت وارد نموده است حبيب رئيسي افزود در اثر اين بارندگي‌ها به ۲۰رشته قنات ، ۴۰حلقه چاه، ۵۰۰۰ متر كانال ، ۳۰۰راس دام سبك ، ۴۰۰هكتار باغات مركبات و۱۴۰هكتار باغات انبه آسيب وارد كرده است

تعداد بازديد اين صفحه: 34
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.