صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
حق آبه كشاورزي براي همه كشاورزان سيستاني در نظر گرفته شده است

 

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت : بمنظور كمك به همه بهره برداران بخش كشاورزي و تقسيم عادلانه آب،  براي هر كشاورز سيستاني كه به هر دليلي از محل طرح آبرساني ۴۶هزارهكتاري دشت سيستان حق آبه كشاورزي نداشته و يا داراي سهم آب كمي (كم حق آبه)بوده اند، سهم آب كشاورزي در نظر گرفته شده است.

محمد علي نيكبخت افزود حداقل سهم حق آبه در نظر گرفته شده براي اين افراد، حق آبه كشت در سطح سه هزار متر مربع ميباشد.

مجري طرح آبرساني دشت سيستان تصريح كرد با اين اقدام، بر اساس مطالعات انجام  شده حدود ١٠ هزار نفر بهره بردار سيستاني به ۶۵ هزار نفر كشاورز بهره مند از طرح ۴۶هزارهكتاري دشت سيستان اضافه خواهد شد.

وي تأكيد كرد با تلاش شبانه روزي دست اندركاران طرح طبق برنامه كار تحويل آب به كشاورزان در محل حوضچه هاي پنج هكتاري همچنان ادامه داشته و با رفع نواقص سرعت بيشتري نيز پيدا خواهد كرد

نيكبخت با تقدير از همكاري كشاورزان افزود تمام پيمانكاران اجرايي با نهايت دقت تمامي مسيرهاي انتقال آب را كنترل ، تا حداكثر رضايت مندي بهره برداران فراهم گردد

وي اذعان داشت تاكنون قريب به ٣٠ هزار هكتار از اراضي كشاورزي در پنج شهرستان حوزه سيستان آبگيري شده و روند اين كار كماكان ادامه خواهد داشت


تعداد بازديد اين صفحه: 124
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.