صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
صرف جويي ۴۹۲ميليون مترمكعبي مصرف آب در بخش كشاورزي
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در نشست امروز كارگروه صيانت از آب با اشاره به اقدامات بخش كشاورزي در مديريت بهينه مصرف آب گفت :تاكنون ۴۹۲ميليون متر مكعب آب در بخش كشاورزي صرف جويي شده است زورقي افزود اين رقم تا پايان برنامه ششم توسعه به ۸۰۰ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت وي عمده اقدامات انجام شده ودر دست اقدام سازمان جهادكشاورزي استان در خصوص صيانت از منابع آبي را،شامل توسعه اجراي سيستمهاي نوين آبياري ،انتقال آب بالوله به مزارع كشاورزي ،تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي، احداث كانال آبياري و پوشش انهار سنتي، توسعه كشت‌هاي متراكم در فضاي گلخانه‌اي، توسعه كشت‌هاي نشايي واستفاده از پوشش هاي مالچي، احيا ومرمت وبازسازي قنوات، تغذيه مناسب گياهي، اصلاح، احيا و توسعه باغات برشمرد وتاكيد كرد فرهنگ سازي، ترويج وآموزش كشاورزان در جهت استفاده بهينه از آب ونهادينه سازي مديريت مصرف آب در مزرعه از برنامه هاي راهبردي توسعه اي كشاورزي سازمان ميباشد كه در سطح استان در حال اجرا ست. شايان ذكر است نشست كارگروه صيانت از آب استان صبح امروز با حضور اعضا در محل سازمان جهادكشاورزي استان برگزار گرديد.

تعداد بازديد اين صفحه: 1580
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.