صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
افتتاح طرح آبياري تحت فشار در سطح ۱۴۱هكتار در ايرانشهر
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ايرانشهر در مراسم افتتاح اين طرح گفت اين طرح آبياري تحت فشار(بارانيتيپ كم فشار)درسطح ۱۴۱هكتارميباشد وبراي اجراي آن بالغ بريك ميلياردودويست ونه ميليون وهشتصدهزارتومان از اعتبارات ملي تأمين وپرداخت شده است مجيدفياضي تصريح كرد تاكنون ۴هزار هكتار از اراضي شهرستان مجهزبه انواع سيستمهاي ابياري تحت فشار گرديده است وي خاطرنشان كردهيچ محدوديتي درزمينه اجراي طرحهاي اب وخاك وجودنداردوكشاورزان وبهره برداران ميتوانند بامراجعه به مديريت جهادكشاورزي شهرستان ازفرصت ايجادشده نهايت استفاده رابرده وازمزاياي اين طرح بهره مندشوند شايان ذكر است در مراسم افتتاح اين طرح كه در ششمين روز از دهه فجر به بهره‌برداري رسيدمعاون سياسي و اجتماعي استاندار، فرماندار و جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان حضور داشتند.

تعداد بازديد اين صفحه: 43
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.