صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
اولين نشست تخصصي گياهان دارويي بخش خصوصي و دولتي
با هدف بررسي راهكارهاي توسعه كشت گياهان دارويي وهمسو نمودن بخش خصوصي و دولتي در برنامه ريزي وسياست گذاري ظهر امروز چهارم آذر ماه اولين نشست تخصصي گياهان دارويي ادويه اي، معطر صنعتي بخش خصوصي و دولتي استان سيستان و بلوچستان در محل اين سازمان وبا حضور آقاي دكتر زينلي مجري طرح ملي گياهان دارويي وزارت جهادكشاورزي، رئيس ومعاونين و مديران ستادي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان وادارات وابسته سازمان ،اساتيد دانشگاه وبنيادنخبگان استان، تعاوني هاي توليد، خانه كشاورز، اعضاي شوراي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان برگزار گرديد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان در اين نشست گفت سيستان وبلوچستان با ۱۳۰۰گونه گياهي كه ۴۰۰گونه آن داروئي و صنعتي است ظرفيت فراواني براي توسعه كشت گياهان دارويي برخوردار ميباشد. زورقي افزود وظيفه ذاتي ماست با توجه به شرايط اقليمي خاص استان ومحدويت منابع آبي الگوي هاي جديد كشت كه نياز آبي كمتر داشته باشد معرفي ودر سطح استان توسعه دهيم وتوسعه گياهان دارويي كه نياز آبي كمتري دارند يكي از سياست‌هاي بخش كشاورزي در اين زمينه ميباشد وي تاكيد كرد براي توسعه كشت گياهان دارويي مي‌بايست با توسعه صنايع فرآوري همراه شده تا زنجيره ارزش افزوده آن تكميل گردد رئيس سازمان جهاد كشاورزي از سرمايه گذاران بخش خصوصي خواست همراه سياست هاي بخش كشاورزي در زمينه صنايع فرآوري گياهان دارويي در استان فعالانه مشاركت نمايند.

تعداد بازديد اين صفحه: 217
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.