صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
چهارمين صندوق خرد زنان روستايي چابهار در روستاي تيس راه اندازي شد
باهدف توسعه فعاليت‌هاي زنان روستايي چهارمين صندوق اعتبارات خرد با۲۰عضو در روستاي تيس شهرستان چابهار تشكيل گرديد مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت در آذر ماه سال گذشته اولين صندوق خرد زنان روستايي در روستاي كهناكش چابهار راه اندازي ودر حال حاضر ۳صندوق ديگر در روستاهاي روستاهاي كمب و نوك آباد وتيس شهرستان چابهار با۶۶نفر عضو راه اندازي شده است بهزاد شهركي عمده فعاليت‌هاي اعضاي اين صندوق ها راسوزندوزي و خياطي در راستاي تقويت اقتصاد خانوار مناطق روستايي اعلام كرد.

تعداد بازديد اين صفحه: 261
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.