صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
رهاسازي آب چاه نيمه ها براي رونق كشت دشت سيستان
رييس سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان گفت: براساس مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مقرر شد با توجه به شرايط كشت در منطقه سيستان، آب كشاورزي، يك ماه زودتر رهاسازي شود. زورقي افزود: براين اساس ۱۱۰ ميليون مترمكعب آب از چاه نيمه چهارم براي كشت پاييزه اراضي زابل، هامون و نيمروز و ۴۰ ميليون مترمكعب آب از چاه نيمه يكم براي اراضي زهك و بخشي از زابل رهاسازي شد.

تعداد بازديد اين صفحه: 197
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.