صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
نژادهاي برتر دام و طيور زمينه ساز ايجاد اشتغال مولد در چابهار هستند
مدير جهاد كشاورزي شهرستان چابهار گفت :نژاد گاو دشتياري، مرغ دشتياري و گوسفند بلوچي ، بزتالي وشتر در منطقه چابهار از فرصت هاي مهم اشتغالزايي هستند كه در صورت توجه ويژه و سرمايه گذاري مي توانند هزاران شغل ايجاد كنند و موجب توسعه و رونق اشتغال خانگي شوند. ميرلاشاري اظهار داشت: اين شهرستان و منطقه دشتياري از نظر قابليت هاي دامي سه نژاد دامي شاخص كشور را دارد كه مي توان به گاو بومي دشتياري، مرغ و خروس دشتياري و گوسفند بلوچي اشاره كرد. اين مقام مسئول افزود: باتوجه به شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب و ناسازگاري نژادهاي غيربومي اهميت گاو دشتياري به عنوان يك منبع مهم و مستعد و قابل توسعه و سرمايه گذاري در تأمين فرآورده هاي مورد نياز دامي از جايگاه ويژه اي در شهرستان چابهار برخوردار است. وي بيان كرد: هم اينك ۶هزارراس از نژاد گاو دشتياري در حوزه شهرستان چابهار وجود دارد. وي ادامه داد: گوسفند نژاد بلوچي در برابر گرما و راهپيمايي هاي طولاني مقاوم و از استعداد زيادي درظرفيت توليد شير و پشم و تأمين گوشت نيز برخوردار است. نورالدين ميرلاشاري مرغ وخروس بومي دشتياري كه مهمترين خصوصيت بارز آن سريع كرچ شدن بوده و براي جوجه كشي است رادر توليد گوشت سفيد بسيار مستعد و مناسب دانست. مديرجهاد كشاورزي چابهار خاطرنشان كرد: درحال حاضر حدود ۱۴۴هزار واحد دامي شهرستان شامل ۶هزاررأس گاو و گوساله ۱۱هزار رأس گوسفند و بره، ۴۲هزار رأس بز و بزغاله، هشت هزار و ۳۰۰نفر شتر و ۵۲ راس گاو ميش در شهرستان چابهار وجود دارد. ميرلاشاري ادامه داد: بطور متوسط بالغ بر سه هزار و ۵۴۰تن شير و هزار و ۲۴۰تن گوشت قرمز در اين شهرستان توليد مي شود.

تعداد بازديد اين صفحه: 83
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.