صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
ايجاد فرصت هاي خود اشتغالي براي زنان روستايي از طريق توسعه صندوق هاي خرد
ايجاد فرصت هاي خود اشتغالي براي زنان روستايي از طريق توسعه صندوق هاي خرد

سرپرست مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيمروز گفت : حمايت از صندوق هاي خرد زنان روستايي راهكاري مناسب براي ايجاد فرصت هاي شغلي به ويژه فعاليتهاي خود اشتغالي در مناطق كم درآمد ميباشد.دفتر امور زنان جهاد كشاورزي با هدف توانمند سازي زنان روستايي وايجاد اشتغال ودرآمد زايي ، كاهش فقر و مهاجرت، بهبود اقتصاد و توسعه روستايي در سال ۱۳۹۳اولين صندوق خرد زنان روستايي را تشكيل وهم اكنون ۸صندوق فعال زنان با۳۰۰نفرعضودر زمينه هاي قالي بافي و گليم ،سوزن دوزي،پرورش طيور،دام سبك و شتر مرغ، توليد قارچ ،محصولات گلخانه اي وساير مشاغل خانگي در شهرستان نيمروز مشغول فعاليت ميباشند. وي افزود افراد عضو صندوق پس از شركت در دوره‌هاي آموزشي و كسب مهارت لازم با دريافت وام از اين صندوق ها درامر توليد مشاركت وموجبات رونق اقتصادي خانوار را فراهم مي آورند. حسن صفائي مقدم تصريح كردبمنظورتوسعه فعاليت هاي خوداشتغالي زنان روستايي نياز سنجي و ارزيابي براي ارتقاي صندوق‌هاي شهرستان به ۱۵صندوق در سال آينده در دست اقدام ميباشد.


تعداد بازديد اين صفحه: 111
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.