صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
تربيت تكنسين ماهر براي بهره برداري از طرح آبياري دشت سيستان

 

مدير هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان وبلوچستان گفت :با توجه به اهميت تعامل واحد هاي اجرايي و تحقيقاتي به منظور افزايش اثر بخشي علم وفناوري در عرصه هاي توليدي بخش كشاورزي ،برنامه انتقال دانش در قالب تربيت تكنسين ماهر براساس اولويت طرح هاي عمراني آب و خاك در استان سيستان و بلوچستان اجرايي مي‌شود

بهزاد شهركي افزود به همين منظور گروهي متشكل از كارشناسان ارشد موسسه تحقيقات خاك و آب، معاونت آب و خاك، آموزش وترويج كشاورزي و مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهادكشاورزي با حضور در منطقه سيستان از مراحل اجرايي طرح بزرگ آبرساني دشت سيستان بازديد كردند

وي تصريح كرد كار گروه تهيه و تدوين پروژه آموزش طرح آبرساني سيستان در مرحله‌ي اول با اولويت تربيت تكنسين ماهر آبياري در سيستان وبلوچستان راه اندازي مي‌شود

برنامه آموزش اين تكنسين ها با همكاري مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان انجام خواهد شد

گفتني است توانمند سازي بهره برداران و چگونگي نگهداري ايستگاه‌هاي پمپاژ وسيستم هاي آبياري از اهداف مهم تربيت تكنسين هاي ماهر ميباشد


تعداد بازديد اين صفحه: 717
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.