معرفي سازمان
صفحه اصلي
معرفي مديران سازمان
ورود كاربران
معرفي مديران سازمان   
معاون توسعه مديريت و منابع انساني
سيد محمدرضا سيد حسيني
نام و نام خانوادگي: سيد محمدرضا سيد حسيني
عنوان پست سازماني : معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان


تلفن تماس : 33230005-054  پست الكترونيكي :


تعداد بازديد اين صفحه: 1173
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.