معرفي سازمان
صفحه اصلي
معرفي مديران سازمان
ورود كاربران
معرفي مديران سازمان   
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان
عليرضا دهمرده
نام و نام خانوادگي: عليرضا دهمرده
عنوان پست سازماني : معاون بهبود توليدات گياهي سازمان


تلفن تماس :33441076 - 054   پست الكترونيكي : a.dahmardeh (sb-agrijahad.ir)

 •  شرح وظايف معاونت بهبود توليدات گياهي 
  ـ راهبري و نظارت به امور مربوط به بهبود وافزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهادكشاورزي
  ـ تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها.
  ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور احياء ، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .
  ـ بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود و تسهيل جريان توليد كشاورزي
  ـ جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط .
  ـ اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره برداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسبترين روشهاي زراعي به بهره برداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي
  ـ تهيه و تدوين دستورالعمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي بر اساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره برداران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي • تعداد بازديد اين صفحه: 1053
  خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

  MHCIP Portal Generator
  Powered By Sigma ITID.